piątek, 3 października 2014

Pałac w Czerwięcicach


Kontynuacja w zwiedzaniu miejsc mało znanych. W tym przypadku trudno mówić o zwiedzaniu jako takim, bo Pałac w Czerwięcicach jest aktualnie własnością prywatną i można go zobaczyć tylko z zewnątrz.

Adres: 47-411 Rudnik, ul. Główna 1 Czerwięcice.

Historia

W 1892 r. Wiktor von Wrochem wybudował pałac w Czerwięcicach. Spadkobierczynią rodu była córka Wiktora, Zofia, żona Hansa von Schimonsky. W czasie II Wojny Światowej, przez pewien czas mieścił się w pałacu sztab niemiecki. Ród von Shimonsky opuścił to miejsce w roku 1945. Obiekt został wówczas znacjonalizowany. Obecnie rezydencja stanowi własność prywatną. Wzniesiony przez Wiktora von Wrochema pałac, przy budowie którego prawdopodobnie wykorzystano poprzednią na tym miejscu budowlę, jest obiektem w stylu neorenesansu. Murowana, dwukondygnacyjna rezydencja powstała na planie zbliżonym do prostokąta. Nakryta jest wysokim, czterospadowym dachem z lukarnami. Południowa elewacja pałacu, o jedenastu osiach, posiada trzyosiowy ryzalit środkowy z kolumnowo-filarowym portykiem. Po obu stronach gmachu wzniesione zostały charakterystyczne wieże. Niestety, zaniedbany przez lata obiekt znajduje się obecnie w złym stanie technicznym. Jest ogrodzony i można go obejrzeć jedynie z zewnątrz. Otacza go niewielki park, także zaniedbany.
ŹródłoCały pałac otoczony jest płotem i właściwie stojąc w miejscu jak na powyższym zdjęciu, niewiele można zobaczyć. My skierowaliśmy się najpierw w prawo, jednak park, który ma otaczać pałac, jest niczym innym jak zaroślami z chwastami (na dzień dzisiejszy w każdym razie).
A poniżej zdjęcia z lewej strony pałacu (z lewej patrząc ze strony, gdzie stoi tablica z informacją "teren prywatny"). Mimo zapadających się schodów pałac wygląda z tej strony bardzo ciekawie.